Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
finalchym
Tiểu Học
Tiểu Học
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 318530
Bài Viết : 82
Tham Gia : 16/05/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Dong NAi

Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 5/3/2010, 8:19 pm
1> Code các Mỏ (sắp xếp theo trình tự abc) - [@N|Mã số mỏ|Tên mỏ bất kì]:

[@N|10|Da Thú - Tuyết Lâm]
[@N|678|Da Thú - Băng Tuyết Nguyên]
[@N|679|Da Thú - Ngọc Phong Lâm]

[@N|589|Kim Loại - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|576|Kim Loại - Lê Dương Bắc]
[@N|582|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
[@N|583|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
[@N|579|Kim loại - Thiên Lục Châu]

[@N|9|Kim Loại Hiếm - Kỳ Thạch Địa]
[@N|675|Kim Loại Hiếm - Băng Tuyết Nguyên]
[@N|674|Kim Loại Hiếm - Cổ Đạo]
[@N|117|Kim Loại Hiếm - Chỉ Phong Cốc]
[@N|188|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]
[@N|189|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]

[@N|591|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|590|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|578|Khoáng Ngọc - Thiên Lục Châu]

[@N|580|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
[@N|581|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
[@N|11|Lông Dã Thú - Anh Vũ Cảnh]

[@N|8|Gấm Vóc - Quận Cổ Đạo]
[@N|673|Gấm Vóc - Vân Lộc Sơn]
[@N|671|Gấm Vóc - Ngọc Phong Lâm]

[@N|585|Gỗ - Lê Dương Đảo]
[@N|586|Gỗ - Lê Dương Đảo]
[@N|587|Gỗ - Quang Bình Nguyên]

[@N|676|Gỗ Tốt - Ngọc Phong Lâm]
[@N|677|Gỗ Tốt - Vân Lộc Sơn]
[@N|115|Gỗ Tốt - Linh lan]

[@N|681|Pha Lê - Cổ Đạo]
[@N|680|Pha Lê - Vân Lộc Sơn]
[@N|116|Pha Lê - Phục Ma Cốc]
[@N|187|Pha Lê - Lê Dương Nam]

[@N|584|Vải - Lê Dương Đảo]
[@N|588|Vải - Quang Bình Nguyên]
[@N|493|Vải - Thiên Lục Châu]

2> Code Boss (sắp xếp theo thứ tự Map lv thấp đến cao) - [@N|Mã số boss|Tên boss bất kì]:

* [@N|706|Thất Sắc Kê - Vân Đài]
* [@N|707|Thỏ Điên Răng Vổ - Đông Xuất Vân]
* [@N|708|Sơn Quái Bất Tử - Thiên Tĩnh Địa]
* [@N|709|Ma Vương Bát Giác - Lê Dương Bắc]
* [@N|710|Cẩu Đầu Quân Sư - Thiên Lục Châu]
* [@N|713|Tuyết Hùng Tàn Bạo - Lạp Tuyết Địa]
* [@N|711|Ốc Giáo Quan - Lê Dương Đảo]
* [@N|712|Cổ Thụ Lão Yêu - Quang Bình Nguyên]
* [@N|714|Lang Chiến Thần - Kỵ Bình Nguyên]
* [@N|716|Miêu Vương- Anh Vũ Cảnh]
* [@N|719|Hấp Huyết Yêu Hoa - Anh Vũ Cảnh]
* [@N|715|Nộ Chi Hùng - Trầm Thụy Lâm]
* [@N|717|Huyết Hồng Cô Lâu - Trầm Thụy Lâm]
* [@N|718|Dạ Xoa Vương - Tháp Khắc Nguyên]
* [@N|822|Bọt Thủy Tinh - Lê Dương Thôn]
* [@N|823|Cướp Khát Máu - Hư Không Mạc]
* [@N|824|Hải Tinh Phệ Hồn - Lê Dương Nam]
* [@N|827|Cuồng Bạo Thần Tử - Băng Tuyết Nguyên]
* [@N|826|Cự Nhân Ma - Ngọc Phong Lâm]
* [@N|825|Ác Ma Thượng Cổ - Cổ Đạo]
* [@N|828|Ác Hổ Ma Giới - Vân Lộc Sơn]
* [@N|96|Thiên Diện Ma Vương - Kỳ Thạch Địa]
* [@N|829|Băng Cung Chiến Thần - Tuyết Lâm]

*[@N|2004|K?o M?ng - Thiên Tĩnh Đia]

*[@N|182|Chiến Thần - Cổ Đạo]
*[@N|183|Ma Thần - Băng Tuyết Nguyên]
*[@N|185|Tử Thần - Phục Ma Cốc]
*[@N|170|Ma Phủ - Chỉ Phong Cốc]

*[@N|111|Phản Quân Đại Tướng - Thiên lục châu]
*[@N|110|Phản Quân Đại Tướng - Lê dương đảo]
*[@N|112|Phản Quân Đại Tướng - Anh Vũ Cảnh]

*[@N|832|Ðinh Thủy Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|846|Ðinh Thủy Long - Lê Dương Đảo]
*[@N|839|Ðinh Thủy Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|836|Thánh Long -Thiên Lục Châu]
*[@N|850|Thánh Long - Lê Dương Đảo]
*[@N|843|Thánh Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|848|Quang Dực Long - Lạp Tuyết Đia]
*[@N|834|Quang Dực Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|841|Quang Dực Long - Trầm Thuỵ Lâm]
*[@N|849|Ám Dạ Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|835|Ám Dạ Long - Thiên Tĩnh Địa]
*[@N|842|Ám Dạ Long - Anh Vũ Cảnh]
*[@N|838|Hám địa long - Lạp Tuyết Địa]
*[@N|845|Hám Địa Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|831|Hám Địa Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|840|Tinh Hỏa Long-Lê Dương Đảo]
*[@N|847|Tinh Hỏa Long-Thiên Tĩnh Địa]
*[@N|833|Tinh Hỏa Long- Anh Vũ Cảnh]
3> Code Kho - [@P|330|Kho|Mã số màu (1-9)]:

* [@P|330|Kho|1]
* [@P|330|Kho|2]
* [@P|330|Kho|3]
* [@P|330|Kho|4]
* [@P|330|Kho|5]
* [@P|330|Kho|6]
* [@P|330|Kho|7]
* [@P|330|Kho|8]
* [@P|330|Kho|9]

4> Code khác:

* [@P|650|Q Bảng]
* [@P|670|Tiểu Hoàng Nha Sư] 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴
thj3ugj4bu0n
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 285610
Bài Viết : 1
Tham Gia : 30/03/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 30/3/2010, 9:19 pm
ban oi bjo cai code Kho nay hok dung dc nua ban cho cai code Khac dc ko big grin
thank !!!
63589200
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 276810
Bài Viết : 1
Tham Gia : 26/06/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 23/7/2010, 3:18 pm
o day co aj bit cach hack dao khoang x2 k neu co thj post len nha :D
huynhchuoitb
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 273910
Bài Viết : 1
Tham Gia : 25/07/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 27/7/2010, 9:03 am
ban nao biet cach hack dao khoang vs hach time khon chi minh voi
bokemon119
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271940
Bài Viết : 4
Tham Gia : 14/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/8/2010, 12:16 pm
Hic co ai biet h de ra boss map VPT ko chi minh voi ( minh la nguoi moi mong moi nguoi co j chi bao em nha :arrow:
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/8/2010, 2:56 pm
:pale: ai bik hack dao khoang nhan doi ko chi mi`k vs :shock:
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/8/2010, 2:57 pm
coa' ai bik ko?????????????? 8)
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/8/2010, 3:18 pm
love struck
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/8/2010, 3:31 pm
[url][/url][code][quote][u][i][b] eeeeeeeee
avatar
Vession
Mem Hard
Mem Hard
Châm ngôn: : Điều Bình An Vĩ Đại
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 335978
Bài Viết : 927
Tham Gia : 14/05/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Tiền Giang - TPHCM
http://phuot.hot4um.com

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 20/8/2010, 2:38 pm
[quote="BeKool"][url][/url][code]
[u][i][b] eeeeeeeee
Hì thật sự không có bản hack như bạn muốn đâu
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 20/8/2010, 6:46 pm
@@ chan wa' happy
bokemon119
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271940
Bài Viết : 4
Tham Gia : 14/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 20/8/2010, 10:50 pm
hic co ai tot bung tang minh 1 so nl ko :idea:
BeKool
Mẩu Giáo
Mẩu Giáo
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 272460
Bài Viết : 6
Tham Gia : 09/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 22/8/2010, 2:23 pm
co NL cap 1 ne mua ko
:arrow:
tuanphungo
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271110
Bài Viết : 1
Tham Gia : 22/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 22/8/2010, 6:28 pm
finalchym đã viết:1> Code các Mỏ (sắp xếp theo trình tự abc) - [@N|Mã số mỏ|Tên mỏ bất kì]:

[@N|10|Da Thú - Tuyết Lâm]
[@N|678|Da Thú - Băng Tuyết Nguyên]
[@N|679|Da Thú - Ngọc Phong Lâm]

[@N|589|Kim Loại - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|576|Kim Loại - Lê Dương Bắc]
[@N|582|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
[@N|583|Kim loại - Lạp Tuyết Địa]
[@N|579|Kim loại - Thiên Lục Châu]

[@N|9|Kim Loại Hiếm - Kỳ Thạch Địa]
[@N|675|Kim Loại Hiếm - Băng Tuyết Nguyên]
[@N|674|Kim Loại Hiếm - Cổ Đạo]
[@N|117|Kim Loại Hiếm - Chỉ Phong Cốc]
[@N|188|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]
[@N|189|Kim Loại Hiếm - Hư Không Mạc]

[@N|591|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|590|Khoáng Ngọc - Kỵ Bình Nguyên]
[@N|578|Khoáng Ngọc - Thiên Lục Châu]

[@N|580|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
[@N|581|Lông Dã Thú - Lạp Tuyết Địa]
[@N|11|Lông Dã Thú - Anh Vũ Cảnh]

[@N|8|Gấm Vóc - Quận Cổ Đạo]
[@N|673|Gấm Vóc - Vân Lộc Sơn]
[@N|671|Gấm Vóc - Ngọc Phong Lâm]

[@N|585|Gỗ - Lê Dương Đảo]
[@N|586|Gỗ - Lê Dương Đảo]
[@N|587|Gỗ - Quang Bình Nguyên]

[@N|676|Gỗ Tốt - Ngọc Phong Lâm]
[@N|677|Gỗ Tốt - Vân Lộc Sơn]
[@N|115|Gỗ Tốt - Linh lan]

[@N|681|Pha Lê - Cổ Đạo]
[@N|680|Pha Lê - Vân Lộc Sơn]
[@N|116|Pha Lê - Phục Ma Cốc]
[@N|187|Pha Lê - Lê Dương Nam]

[@N|584|Vải - Lê Dương Đảo]
[@N|588|Vải - Quang Bình Nguyên]
[@N|493|Vải - Thiên Lục Châu]

2> Code Boss (sắp xếp theo thứ tự Map lv thấp đến cao) - [@N|Mã số boss|Tên boss bất kì]:

* [@N|706|Thất Sắc Kê - Vân Đài]
* [@N|707|Thỏ Điên Răng Vổ - Đông Xuất Vân]
* [@N|708|Sơn Quái Bất Tử - Thiên Tĩnh Địa]
* [@N|709|Ma Vương Bát Giác - Lê Dương Bắc]
* [@N|710|Cẩu Đầu Quân Sư - Thiên Lục Châu]
* [@N|713|Tuyết Hùng Tàn Bạo - Lạp Tuyết Địa]
* [@N|711|Ốc Giáo Quan - Lê Dương Đảo]
* [@N|712|Cổ Thụ Lão Yêu - Quang Bình Nguyên]
* [@N|714|Lang Chiến Thần - Kỵ Bình Nguyên]
* [@N|716|Miêu Vương- Anh Vũ Cảnh]
* [@N|719|Hấp Huyết Yêu Hoa - Anh Vũ Cảnh]
* [@N|715|Nộ Chi Hùng - Trầm Thụy Lâm]
* [@N|717|Huyết Hồng Cô Lâu - Trầm Thụy Lâm]
* [@N|718|Dạ Xoa Vương - Tháp Khắc Nguyên]
* [@N|822|Bọt Thủy Tinh - Lê Dương Thôn]
* [@N|823|Cướp Khát Máu - Hư Không Mạc]
* [@N|824|Hải Tinh Phệ Hồn - Lê Dương Nam]
* [@N|827|Cuồng Bạo Thần Tử - Băng Tuyết Nguyên]
* [@N|826|Cự Nhân Ma - Ngọc Phong Lâm]
* [@N|825|Ác Ma Thượng Cổ - Cổ Đạo]
* [@N|828|Ác Hổ Ma Giới - Vân Lộc Sơn]
* [@N|96|Thiên Diện Ma Vương - Kỳ Thạch Địa]
* [@N|829|Băng Cung Chiến Thần - Tuyết Lâm]

*[@N|2004|K?o M?ng - Thiên Tĩnh Đia]

*[@N|182|Chiến Thần - Cổ Đạo]
*[@N|183|Ma Thần - Băng Tuyết Nguyên]
*[@N|185|Tử Thần - Phục Ma Cốc]
*[@N|170|Ma Phủ - Chỉ Phong Cốc]

*[@N|111|Phản Quân Đại Tướng - Thiên lục châu]
*[@N|110|Phản Quân Đại Tướng - Lê dương đảo]
*[@N|112|Phản Quân Đại Tướng - Anh Vũ Cảnh]

*[@N|832|Ðinh Thủy Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|846|Ðinh Thủy Long - Lê Dương Đảo]
*[@N|839|Ðinh Thủy Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|836|Thánh Long -Thiên Lục Châu]
*[@N|850|Thánh Long - Lê Dương Đảo]
*[@N|843|Thánh Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|848|Quang Dực Long - Lạp Tuyết Đia]
*[@N|834|Quang Dực Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|841|Quang Dực Long - Trầm Thuỵ Lâm]
*[@N|849|Ám Dạ Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|835|Ám Dạ Long - Thiên Tĩnh Địa]
*[@N|842|Ám Dạ Long - Anh Vũ Cảnh]
*[@N|838|Hám địa long - Lạp Tuyết Địa]
*[@N|845|Hám Địa Long - Thiên Lục Châu]
*[@N|831|Hám Địa Long - Trầm Thụy Lâm]
*[@N|840|Tinh Hỏa Long-Lê Dương Đảo]
*[@N|847|Tinh Hỏa Long-Thiên Tĩnh Địa]
*[@N|833|Tinh Hỏa Long- Anh Vũ Cảnh]
3> Code Kho - [@P|330|Kho|Mã số màu (1-9)]:

* [@P|330|Kho|1]
* [@P|330|Kho|2]
* [@P|330|Kho|3]
* [@P|330|Kho|4]
* [@P|330|Kho|5]
* [@P|330|Kho|6]
* [@P|330|Kho|7]
* [@P|330|Kho|8]
* [@P|330|Kho|9]

4> Code khác:

* [@P|650|Q Bảng]
* [@P|670|Tiểu Hoàng Nha Sư] 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴
bokemon119
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271940
Bài Viết : 4
Tham Gia : 14/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 23/8/2010, 4:37 pm
hic king that 8)
thelastlegend
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271010
Bài Viết : 3
Tham Gia : 25/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 25/8/2010, 5:12 am
post cai' code kho bau' di , doat bao cha dc gi` het' ☀ happy :idea: :idea: :idea: :idea:
bokemon119
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 271940
Bài Viết : 4
Tham Gia : 14/08/2010

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 30/8/2010, 12:19 pm
8) 8) 8) 8) 8)
avatar
black13
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : chơi hết mình vẫn phải rình rập ^^
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 263700
Bài Viết : 2
Tham Gia : 06/11/2010
Tuổi : 29

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/11/2010, 3:45 pm
*[@N|111|PQ - TLC]
*[@N|110|PQ - LDD]
*[@N|112|PQ - AVC]
avatar
black13
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : chơi hết mình vẫn phải rình rập ^^
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 263700
Bài Viết : 2
Tham Gia : 06/11/2010
Tuổi : 29

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 15/11/2010, 3:49 pm
[@N|8|GV - QVD]*
[@N|673|GV - VLS]
*[@N|671|GV - NPL]
avatar
hiepdam@
Khách viếng thăm

dkm chung may` da? caj` loz` ak` bao? loz` me chung may

on 23/11/2010, 2:14 pm
🇳🇴 👅 :sleep: ☀ :bball: :suspect:
avatar
nttuan57
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : Việc gì người khác làm được thì mình cũng làm được (trừ khi không có tiền :)))
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 238650
Bài Viết : 1
Tham Gia : 13/07/2011
Tuổi : 27

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 13/7/2011, 10:29 am
Cái code này để làm gì vậy bạn? (Xin lỗi mình mới chơi VPT)
avatar
Vession
Mem Hard
Mem Hard
Châm ngôn: : Điều Bình An Vĩ Đại
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 335978
Bài Viết : 927
Tham Gia : 14/05/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Tiền Giang - TPHCM
http://phuot.hot4um.com

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 13/7/2011, 11:40 am
nttuan57 code vpt này không còn dùng cho phiên bản game này nữa. Nếu bạn có thắc mắc gì cứ hỏi tại đây sẽ có người giúp đỡ.
avatar
dang_long_vu
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : chỉ tay lên trời hân đời nhiều đối thủ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 237150
Bài Viết : 1
Tham Gia : 28/07/2011
Tuổi : 19

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 28/7/2011, 11:44 am
đây là bản cũ rôi bạn ơi ko hiệu lực nữa bạn up bản mới cho mình nhé big grin:D:D:D
avatar
babbylove_1
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : ngu thi chet
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 186750
Bài Viết : 1
Tham Gia : 13/12/2012
Tuổi : 21

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 13/12/2012, 9:58 pm
code xai` ntn ai chi bam ntn voi......???
avatar
cuchuoicaoto
Nhà Trẻ
Nhà Trẻ
Châm ngôn: : em mới nên các bác giúp đỡ
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 183950
Bài Viết : 1
Tham Gia : 10/01/2013
Tuổi : 20

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

on 10/1/2013, 8:31 am
code còn dùg đc k hả mấy bác
Sponsored content

Re: Code Vua Phap Thuat ^^!~~~~

Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết