CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

LỆNH TRUY NÃ

Căn cứ theo quyết định khởi tố bị can ngày 22/04/2014 của cơ quan & cảnh sát điều tra nhà số , quyết định truy nã đối tượng


Họ và tên :
Ngày tháng năm sinh :
Nơi sinh :
Dân tộc : Kinh
Nơi thường trú : Tân lý tây
Quốc tịch : Việt Nam
Tội danh :
Đặc điểm nhận dạng : Dáng người hơi thấp, hơi gầy, nhẳng,có nốt ruồi nhỏ cách mắt trái 2cm, dưới 2 mắt có nhiều nếp nhăn, mũi tẹt, mắt to, miệng nhô,tóc cắt ngắn, trán hói.
Ai biết tên ở đâu hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để lãnh thưởng..!


Ảnh tên


, Tháng 4/2014
Giám đốc công an

Nguyễn Hoài Vũ

---------------------------------------------------------------------