Vnforum, Chat Online, Karaoke..thật vui
VNFORUM Thông Báo: Để karaoke được bạn cần 1 Flash Plugin mới và đường truyền mạng ổn định
{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}
: Gỏ chữ có dấu để tìm chính xác bài hát | Chúc các bạn vui vẻ |http://phuot.hot4um.com
Gửi đến :
Lời nhắn :