Chat HQYS
Admin Thông Báo: Tuân thủ văn hóa khi Chat
{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}
: Thể hiện thiếu văn hóa sẽ bị kich ra khỏi Room HỘI QUÁN YASUO Chúc Mọi Người 1 Ngày Vui Vẻ | Hãy Đăng Ký Hội Viên Để Sử Dụng Hết Tính Năng |
Gửi đến :
Lời nhắn :